Musical Samuël

Een leven met God

De geschiedenis van het leven van profeet Samuël is een voorbeeld voor ons leven (1 Korintiërs 10:6). Samuël leefde met God en hield geen rekening met wat de mensen in zijn tijd van hem dachten. Vanaf zijn kinderjaren leefde hij om Gods wil te doen. Daardoor kon God tot hem spreken en leerde Samuël die stem te verstaan.

Door deze vaste verbinding met God was hij ook in staat om raad te geven voor het hele volk Israël. Hij kon hen leiden tot het houden van Gods geboden zodat Hij het volk kon zegenen. Door het vaste geloof van Samuël in God leerde het volk Israël om op deze God te vertrouwen en Hem te dienen in plaats van allerlei afgoden van de volken rondom hen.

Deze God is vandaag precies dezelfde! Als je in alles op Hem vertrouwt en de sturing van je leven aan Hem overlaat, zal Hij je leven leiden en je zegenen. Dan leer je net als Samuel Gods stem verstaan in je dagelijkse omstandigheden en kun je ook een zegen voor anderen zijn. Lees hierover meer op christenzijn.nl.

Gods Woord in praktijk

Deze website is een initiatief van Christelijke Gemeente Nederland. Als christelijke geloofsgemeenschap zien wij de Bijbel als leidraad voor een leven als christen. Wil je meer leren over de Bijbel, en hoe Gods Woord jou kan helpen in je dagelijks leven?

Lees meer op christenzijn.nl

© 2022 Christelijke Gemeente Nederland