Musical Samuël

Scène 1 De profeet Samuël is in de stad!

Samuël (ca. 50 jaar) komt op zijn jaarlijkse rondreis in Mispa. Hij ontmoet daar onder meer een aantal jongemannen. Ze heten hem welkom en beseffen dat zij een wijze man bij zich hebben waar ze veel van kunnen leren. Samuël gaat met hen in gesprek over de geschiedenis van Israël. Hij neemt hen mee naar hoe het allemaal begon met zijn moeder Hanna.

Hier eindigt scène 1 en nemen we de kijker in een flashback mee naar de situatie vlak voor de geboorte van Samuël.

Scène 2 In de herberg onderweg naar Silo

In de Bijbel

1 Sam. 7:15-17

15 Samuël nu was richter over Israël, zolang hij leefde. 16 Hij maakte van jaar tot jaar een rondreis langs Betel, Gilgal en Mispa, en richtte Israël op al deze plaatsen; 17 daarna keerde hij naar Rama terug, want daar was zijn huis en daar richtte hij Israël; en hij bouwde daar de HERE een altaar.

© 2022 Christelijke Gemeente Nederland