Musical Samuël

Scène 7 De ark moet redding geven

Samuël (ca. 50 jaar) is weer in gesprek met de jongemannen. Hij vertelt hier meer over de betekenis van de ark in het heiligdom en hoe de Israëlieten hier zeer oppervlakkig mee omsprongen omdat ze zo ver van God waren afgedwaald.

De oudsten zijn op het idee gekomen de ark uit de tempel in Silo te halen met de gedachte dat die hen zou kunnen redden van de onderdrukking door de Filistijnen. Het volk zingt en danst, terwijl de priesters de ark dragen.

Samuël wordt geroepen in de tempel Scène 6 Scène 8 Israël ligt onder voor de Filistijnen

In de Bijbel

1 Sam. 4:4-5

4 Daarop zond het volk bericht naar Silo, en zij brachten vandaar de ark van het verbond des HEREN der heerscharen, die op de cherubs troont; daar waren bij de ark van het verbond Gods de beide zonen van Eli, Chofni en Pinechas. 5 Zodra de ark van het verbond des HEREN in de legerplaats kwam, hief geheel Israël een gejuich aan, zo luid, dat de aarde dreunde.

© 2021 Christelijke Gemeente Nederland